Sunday, May 14, 2006

Interesting little conversationThis is about the revelation about the pathetic tv spot, where Gush Etzion's Shaul Goldstein directed his "made for tv" evacuation from Gush Catawba. My reply will be at the end:

This is from Uri Bank of NU-NRP
Scroll down for English
שאול,

אני חולק על קביעתך כי אין דרך אלטרנטיבית בה אנו עשויים להצליח במאבקנו על ארץ-ישראל. אולם מדובר בדרך שמנהיגי מועצת יש"ע עד כה סירבו לאמץ, בין היתר מכיוון שקיים אצלם קושי אמיתי ואובייקטיבי של נשיכת היד שמאכילה אותם/אותנו. אבל אחרי הכישלון של הקיץ לא נותר בפנינו שום ברירה; על מנהיגי הציבור הימני כולם להתאחד סביב תכנית מיליטנטית יותר, שתכלול עידוד סירוב המוני בקרב חיילי צה"ל - שהפיקוד הזוטר והבינוני שלו נשלט לגמרי ע"י תומכי המחנה שלנו - ומרי אזרחי בלתי-אלים, הכולל חסימת כבישים ועידוד מסיבי של אזרחי ישראל להיעצר.

ברור לי שיש בכך המון בעייתיות ואני אומר את הדברים לאחר מחשבה רבה ומתוך כובד ראש. פשוט אין ברירה. את שיטתכם ניסינו ונכשלנו. לא ניצחנו באהבה והשמאל המרושע מתכוון להמשיך לעקור את כולנו מבתינו בהקדם האפשרי. מול רשעות שכזו דרושה עמידה אמיצה, גאה ונחרצת, עם נכונות לקחת את המחאה עד לקצה התהום של מלחמת אזרחים, מתוך אחריות היסטורית לעם, ארץ ותורת ישראל. לסירוב המוני בצבא ומרי אזרחי בלתי-אלים יהיו המון השלכות שליליות, אבל אין בהם אפילו הרמת האצבע הכי קטנה מצדנו על יהודי אחר. זה הרע במיעוטו וזה הכרחי. הבעיה היא שאתם ורוב הרבנים מהססים וחלוקים. בלי התמיכה הבלתי מסויגת שלכם והובלת העניין בכל הכוח והאחריות - זה כנראה נועד לכישלון. אז השאלה הנשאלת היא האם יש בכם את כוחות הנפש וההנהגה להוביל את כולנו למאבק שיציל גם את עם-ישראל וגם את ארץ-ישראל, או שהכוחות שלכם מספיקים רק למניעת מלחמת אחים בטווח הקצר, תוך ויתורים שיסכנו את עתידה של מדינת ישראל כולה?

בכבוד רב ובברכת שבת שלום,
אורי בנק
Dear Shaul,

I take issue with your statement that you have yet to see another way for us to succeed in our struggle for Eretz Yisrael. Albeit, it is a way that the leaders of Moetzet Yesha have thus far refused to adopt, among other reasons because of the real and objective problem they have with biting the hand that feeds them/us all. But after this summer's failure we have no other choice; all the leaders of Israel's right-wing have to rally around a more militant program, which will have to include the encouragement of massive refusal of orders in the ranks of Tzahal - whose lower and mid-ranking officers are almost all our supporters - and non-violent civil disobedience, including the blocking of roads and encouraging the masses to get arrested.

It is very clear to me that this course of action is problematic and I am advocating it only after giving much deep thought to the matter. There just is no other choice. We tried doing it your way and we failed. We didn't "win with love" and the ruthless, merciless left-wing intends on continuing to uproot us all from our homes as soon as possible. In the face of such evil we need to stand bravely, proudly and determinedly, with the willingness to take our protest to the very brink of civil war, stemming from our historic responsibility towards Am, Eretz and Torat Yisrael. Mass refusal to obey orders and non-violent civil disobedience may have grave consequences, but they do not entail raising even one finger against another Jew - at least not from our side of the conflict. It's the necessary best of all evils. The problem is that you, and most of the Rabbis, are hesitant and divisive. Without your undivided support and forceful leadership - it will most probably fail. So the question is: Do you have the internal conviction and leadership qualities that it will take to lead us all in a struggle that will save both Am Yisrael AND Eretz Yisrael, or are you only strong enough to keep us from short-term internal bickering, while giving in to capitulation that will endanger the very future of the State of Israel?

With great respect and wishes of Shabbat Shalom,
Uri Bank
----- Original Message -----
From: shaul Goldstein
bcc:
Sent: Thursday, May 11, 2006 9:13 PM
Subject: [nevedaniel] תגובה לסרטון גוש קטיף+אנגלית

האם טעיתי בהחלטתי? סבורני שלא. האם הייתי צריך לחשוב על "איך זה ייראה" – בהחלט כן.
אין לי ספק שכל העיסוק בעניין יש לו מגמה להכפיש ולנטרל את כוחה של ההנהגה הקרויה "מועצת יש"ע". רבים חושבים שבגלל המאבק הלא מיליטנטי הפסדנו את יישובי גוש קטיף וצפון השומרון ובעקבותיהם אנו עלולים להפסיד גם את שאר יישובי יהודה ושומרון. זו דיעה לגיטימית אם היא יודעת להציב דרך סבירה אחרת – אני טרם ראיתי דרך אחרת שמצליחה. מאידך ברור לי שפילוג בהנהגת מתיישבי יהודה ושומרון והשקעת כל האנרגיות שלנו במריבות פנימיות ישחק לידי השמאל ויאפשר לו לעקור ולהרוס למיצהלות האויב הפלשתיני. כולנו עסוקים היום בהתארגנות לקראת האיומים הבאים עלינו לרעה ונידרש להשקיע בהם את כל כוחותינו!
אני רואה עצמי חייל נאמן של המאבק של עם ישראל על ארץ ישראל ומי שמנסה לגרום לי לסגת לא יצליח. אין לי ספק שנגרם לי נזק על לא עוול בכפי אבל עיסוק בענייני הציבור ימשיך להיות עיקר מאמציי. בבניין הארץ ננוחם!

Did I make a mistake? I think not. Should I have considered 'how it would look'? – Certainly.
I have no doubt that this whole episode is intended to --- and neutralize the power of a leadership called 'Moetzet Yesha'. Many think that because the struggle was non-militant, we lost the communities in Gush Katif and northern Shomron, and in their wake we could lose the rest of our homes in Judea and Samaria. This is a legitimate opinion, if it can propose another realistic plan – I have yet to see another way succeed. On the other hand, it's clear to me that dividing the leadership of the residents of Judea and Samaria, having us invest our energies in internal struggles, plays into the hands of the Left, and allows them to uproot and destroy us, to the cheers of our palestinian enemy. We're all busy preparing for the terrible times ahead, and they will demand that we invest all of our energies!

שאול גולדשטיין


Mr. Goldstein, Did I read correctly? Did you really say that your method is the only way to SUCCEDE? You lost! We lost! People are homeless and our precious Land is in the hands of our enemies.
Wake up and resign!

No comments: